Endrik Üksvärav valiti Eesti Muusikanõukogu juhatusse

Collegium Musicale

fa-facebook

Endrik Üksvärav valiti Eesti Muusikanõukogu juhatusse

Eesti Muusikanõukogu valis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimunud aastakoosolekul uue juhatuse, kuhu kuuluvad:

Endrik Üksvärv (Collegium Musicale MTÜ), Ivari Ilja (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), Henry-David Varema (Eesti Interpreetide Liit), Kaisa Lõhmus (Vanalinna Hariduskolleegium. Muusikakool), Kristjan Hallik (Eesti Riiklik Sümfooniaorekster),  Marko Lõhmus (Eesti Muusikafestivalid ja Eesti Muusika Arenduskeskus) ja Märt-Matis Lill (Eesti Heliloojate Liit).

„Uue juhatuse ülesandeks saab Eesti Muusikanõukogu kaasajastamine tänapäevaseks, erinevaid muusikavaldkonna organisatsioone kaasavaks esindusorganisatsiooniks,“ ütles Eesti Muusikanõukogu president Ivari Ilja.

Uus juhatus koguneb esimesele koosolekule 1. juulil.

Eesti Muusikanõukogu on erinevaid Eesti muusikainstitutsioone ühendav avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing. Muusikanõukogu eesmärgiks on Eesti helikunsti tutvustamine ja väärtustamine, muusikavaldkonna olulistele küsimustele ja probleemidele tähelepanu juhtimine ja valdkonna laiapõhjaline esindamine. Muusikaelu katusorganisatsioonina on Eesti Muusikanõukogu ülesanne seista Eesti helikunsti igakülgse heakäigu ja arengu eest.

Eesti Muusikanõukogu on juba seitse aastat korraldanud 1. oktoobril rahvusvahelise muusikapäeva üleeestilist tasuta kontsertide programmi Muusikapäev.

Eesti Muusikanõukogu asutati 13. juunil 1992 aastal. Eesti Muusikanõukogu kuulub Rahvusvahelise Muusikanõukogu (International Music Council) ja Euroopa Muusikanõukogu (European Music Council) liikmete hulka

X